ZD Ostaš: výzva k podpoře a spolupráci s podáním „ústavní stížnosti“

Rád bych Vás požádal v rámci našeho svazového hesla „ V JEDNOTĚ JE SÍLA“ o posouzení možnosti podpořit naši iniciativu se bránit nerovným podmínkám z NZP + SP, které jsou zhmotněny v NV ČR pro roky 2024 až 2027.

My vlastníci z ZD OSTAŠ cítíme politicko ekonomickou diskriminaci a útisk našeho způsobu hospodaření produkčních zemědělců, ale i našeho života na čekém venkově. Jsme produkční zemědělci jako vy, kdy naše podmínky hospodaření a hlavně rozvíjení soukromého vlastnictví sdruženého v družstvu je stále více ohrožováno ideologickou politicko ekonomickou diskriminací současné vládní pětikoalice. Diskriminace a nerovné podmínky jsou dnes mocně nasměrovány na všechny naše PO ČR, kde je zneužito „duálního vlastnictví“ soukromého zemědělského majetku na českém venkově, které vychází z nehorázných požadavků fyzických osob(FO) sdružených v ASZ s podporou ideově, ale i ekonomicky závislých politiků, leckdy i placených poradců administrativy včetně servisní UZEI.(i příjemci dotací)

V Královéhradeckém kraji jsme se rozhodli kontaktovat a připravit s vybranou pražskou AK „možnost ústavní stížnosti“, na SP ČR a NV ČR, která do dotací(kompenzačních plateb) už pro rok 2023 zakotvila další diskriminační = nerovné podmínky podpor pro sdružené vlastníky  PO ČR.

Každý z Vás ví, že současné znevýhodnění podpor pro PO ČR jako degresivní snížení, omezení na jedno IČO u PGRLF, PRV, De Minimis,  evidence, účetnictví daně atd.atd.které už dnes mají FO ČR nestačí a chtějí další zvýhodnění v redistribuci a chystají další ataky politicko-ekonomicko-mediální na PO a jejich členy v podobě tvrdého zastropování, ale i zákona o „rodinném hospodaření“ a jen její podpoře z veřejných zdrojů.(sliby nedodržují)

ZD Ostaš do pokusu o „ústavní stížnost“ půjde, proto jsem pro Vás připravil „KALKULAČKU“ na dopady redistribuce na družstvo OSTAŠ ale především na jeho sdružené vlastníky, kteří nám své soukromé vlastnictví svěřili do správy k rozvoji!!!

Je udělána tak, že každý podnik si může modifikovat dopady na PO, pokud změní v „KALKULAČCE“ bílé buňky, které jsou silně orámované.

Níže jsou k dispozici dokumenty ke stažení:

1) informaci AK FB advokáti pro jednání s politiky, kdy jejich etický kodex, ale i posouzení právní otázky jim dovolil s námi spolupracovat na odstranění nerovných podmínek, diskriminace a útisku PO ČR a jejich vlastníků.(podání k ÚS je možno nechat připravit)

2) KALKULAČKU  dopadů na družstvo Ostaš a jeho vlastníky. Přiložil jsem i možnosti řešení v Ostaši, pokud právně neuspějeme. (prohrát nemůžeme-je řešeníhorší a blbé, ale nebudeme za neschopné) Zda řešení pro ostatní PO ČR a jeho vlastníky nechávám na Vás. Podle mě lze realizovat modifikovaně všude. Nic na tom nemůže změnit ani zastrašování politiků, její administrativy včetně již školeného SZIF.(vlastníkům nemůže nikdo nakazovat jak mají hospodařit se svým soukromým majetkem!!) (průvodní dopis ke kalkulačce)

Rozesílám všem členům ZS ČR, rád bych poslal i PO produkčních zemědělců z AK, kteří nejsou členy ZS, pokud mi budou mail adresy poskytnuty.

Rád bych Vás všechny požádal o zpětnou vazbu, kdy mi zatím stačí, které PO podpoří a které nemají zájem se na právním posouzení nerovných podmínek podílet. Politici se mě vždy ptají, zda zastupuji Ostaš a jeho vlastníky, nebo zda má právní odpor širokou podporu.

Uvítal bych, když mi pomůžete s kontaktováním poslanců a senátorů, rád přijedu pomoci s argumenty.

V případě zájmu napište na zdostas@gmail.com.

Ing. Jaroslav Lád
Předseda
ZD OSTAŠ
Mobil: +420 736 767 319
www.zdostas.cz

ZD Ostaš Žďár nad Metují, 54955 Žďár nad Metují 141, IČO 00126918


Není cílem řešit to co je pro PO a FO – zemědělce stejné, to je věc AK, ZS, ASZ, a dalších, aby vyjednali podmínky pro normální plnohodnotné hospodaření!!