Strategický plán

Základní body nesouladu se zemědělskou produkcí a omezením dopadu na potravinovou bezpečnost ČR v následujících letech

1. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

 • omezení velikosti plochy plodiny na 10 ha na silně erozně ohrožených plochách (SEO) na úrovni dílu půdního bloku (DPB)
 • navýšení procenta erozní ohroženosti od 1.1.2024 (viz LPIS) – odhadem nově více než 25% zemědělské půdy v ČR přejde do SEO
 • zákaz střídání plodiny po plodině

Kombinace prvních dvou faktorů výrazně omezí přirozenou rotaci plodin. Znemožní pokračovat v metodě pásového střídání plodin. Znemožní pěstování kukuřice i na pozemcích, kde je eroze v současnosti řešena správnými agrotechnickými postupy a dělením pozemků.

Výsledek – nedostatečná produkce objemných krmiv pro živočišnou výrobu.

2. OMEZENÍ PODPORY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Viz protierozní opatření a snížení produkce objemných krmiv v kombinaci s omezením/zrušením dotací do živočišné výroby je ekonomicky likvidační. Představa vlády, že co nevyprodukujeme, to si koupíme je krátkozraká a naivní.

3. REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA 23% DO 150HA

Spravedlivější rozdělení přímé platby s ohledem na výhody z rozsahu je v pořádku. Nelogické přerozdělení enormně velké části evropských peněz směrem k malým podnikům povede k nesmyslné účelovosti a těžení dotací subjekty bez povinné produkce. Nehospodárné řešení bez jasného účelu a bez zachování produkce. Nastavení bezprecedentně nejvyšší redistribuce v rámci EU a tím pádem znevýhodnění českých zemědělců vůči konkurenci v EU. To, co nám na západě závidí si sami dobrovolně rozbíjíme.


Návrhy

 1. Kulatý stůl zemědělců, zemědělských odborníků a premiéra, prodiskutování účelu a návrh dalšího postupu (přislíbeno na leden 2023)
 2. Přehodnotit témata k řešení a soustředit se na nutná, nikoli tvořit nová, kde nejsou potřeba (vyplyne z předchozího jednání)
 3. Nechat si vysvětlit účel, který vedl ke stanovení redistributivní platby 23% do 150 ha a faktory, které se budou vyhodnocovat, zda byl tento účel splněn.
 4. Protierozní opatření:
  • Zrušit podmínku 10ha na SEO. Není podmínkou v žádné zemi v EU.
  • Legislativně lépe definovat vazbu příslušné protierozní technologie a vlastností pozemku v redesignu eroze.
  • Možné vytvoření kategorie středního ohrožení mezi mírně a silně erozně ohroženými plochami s podmínkou využívání v praxi ověřených a účinných protierozních technologií a postupů.