Klíčové výzvy

I. Vytvoření vize a strategie zemědělství v ČR na delší období podporované napříč politickým spektrem

  • Vyšší moc v podobě počasí je nevyzpytatelná. Geopolitická situace nepředvídatelná. Státní aparát by měl vytvořit dlouhodobé podmínky pro produkční zemědělství, o které je možné se opřít. V minulosti to byla jedna z mála jistot v zemědělství. Dnes si pod taktovkou vlády rozbíjíme, co jsme dlouhá desetiletí budovali a devalvujeme hodnoty, které máme.

II. Významné zlepšení komunikace  

  • Eroze v krajině je nežádoucí z pohledu všech. Nemá smysl bojovat, ale hledat řešení. Společně. MŽP a MZE dohromady. Krajinu máme jen jednu a chceme, aby nás živila i nadále. Proč se o ekologii v podobě uhlíkové stopy, utužení půdy apod. baví MZE a naopak MŽP se distancuje a vytváří nařízení, které budou mít negativní dopad?
  • O nás bez nás. Tak se cítí zemědělci. Nerozhoduje selský rozum a praktická zkušenost, ale razítko. Pojďme se vrátit od tabulek a nařízení k edukaci, doporučením a sdílení zkušeností. K motivaci místo represe. K inovacím. K práci místo byrokratického reportingu.
  • Vážení politici! Máte sbory poradců, tak je nechte, ať radí. A vy prosím poslouchejte. Nenechte se zaslepit politickými zájmy a přemýšlejte nad rámec svého volebního období, prosím!
  • Nejednotnost mezi zemědělskými subjekty – jestli se něco podařilo výborně, tak je to rozklížit zemědělce za použití dotačních programů. Dotace jsou zlo a bylo by  nejlepší je zrušit plošně. Nestačí, že se minulým vládám nepodařilo vytvořit tržní podmínky pro lokální produkci potravin. To se prolévá až do potíží v komunikaci prvovýroba – zpracovatelský průmysl – obchodníci, nyní jdeme ještě dál a rozbíjíme i prvovýrobu samotnou. A ta se bohužel nechá, protože každý hledá cesty pro přežití a košile je bližší než kabát.