Úvod

Aktuální situace v zemědělské politice není příliš růžová a je velmi důležité vyvarovat se nevratných dopadů některých nedomyšlených rozhodnutí. Vytvořili jsme tuto stránku pro sdílení našich postojů a myšlenek.