Předání premiérovi

V pondělí 17.10.2022 nás přijal hlavní poradce předsedy vlády ing. Jakub Kajzler a Memorandum převzal. Domnívali jsme se, že samotné převzetí bude akt na pár minut a nebude ze strany zástupce vlády ochota k diskuzi. V tomto ohledu jsme byli příjemně překvapeni, protože jsme společně strávili hodinu času debatou o zemědělství. Memorandum jsme šli předávat ve složení ing. Svatopluk Müller, ing. Vladimír Andrlík a ing. Linda Szemlová. 

Spolu s Memorandem jsme předali průvodní dopis, který přikládáme.

Podstata naší diskuze s panem Kajzlerem se točila kolem nejasnosti dlouhodobé vize a strategie v zemědělství v ČR a rozpolcenosti celého resortu se špatnou komunikací napříč. Požádali jsme o odborné, nepolitické jednání u kulatého stolu se zástupci vlády, zejména ministerstva zemědělství, životního prostředí, potažmo financí a práce a sociálních věcí. 

Z úst pana Kajzlera zaznělo, že je to jeho první jednání se zemědělskou tematikou, kde se neřeší výše redistribuce. Z toho je více než patrné, jak všechny letošní debaty selhaly. Snažili jsme se nastínit hloubku a dlouhodobost dopadu aktuálně navržených jednání, a to nejen redistribuce, která vede k účelovému jednání ze strany existujících subjektů, ale také o nové možnosti na těžbu dotací bez produkce. Toto vše je samozřejmě velký problém, ale potenciálně ho vnímáme jako zvratitelný, až si vláda uvědomí, že to nevede k produkci. 

Snažili jsme se poukázat na to, že máme jednu krajinu, kterou potřebujeme všichni chránit, protože živí tento národ a že zemědělci nejsou její ničitelé, jen je potřeba otevřeně a konstruktivně hledat společné cesty i se zástupci životního prostředí. Chceme konstruktivní debatu o  společných cílech a hledání cest k jejich naplnění. A přestože se nechceme bavit na politické rovině, v tomto ohledu vnímáme nutnost připravit dlouhodobou strategii napříč politickým spektrem, která bude imunní vůči volebním výsledkům.

Náš apel byl tedy směrem ke společnému konstruktivnímu jednání, které bude podloženo našim vlastním návrhem či revizí aktuálních problematických bodů strategického plánu. Jako první bod vypracujeme dopadovou studii na Zemagro a Zemědělskou společnost Devět křížů. Případně pokud bude zájem o rozšíření, můžeme použít firmu kohokoli z Vás jako další model. Spolu s tím budeme tvořit kostru návrhu kritických bodů opět s nastíněním situace dopadu.

Pravděpodobně v blízké době vytvoříme nějaký komunikační kanál, kde informace budeme sdílet a kam Vás přizveme kvůli komentářům a spolupráci.