Moravské zemědělské memorandum

Začátkem října proběhla podpisová akce Moravského zemědělského memoranda.

Znění:

Zemědělská veřejnost vnímá současné nastavení Národního strategického plánu jako velmi problematické, pro mnohé subjekty dokonce likvidační. Dopad redistributivní platby, která je významnou složkou zemědělské politiky, potvrzuje také analýza KPMG, podle které bude mít její výše negativní vliv na 2000 podniků. Snaha o změnu Strategického plánu není zcela zjevně snahou několika holdingů, ale široké zemědělské veřejnosti. Dva tisíce podniků, které produkují potraviny, zaměstnávají lidi na venkově, jsou součástí komunity a života na vesnici a podporují sportovní a kulturní spolky. Další nastavení Společné zemědělské politiky dopadá na všechny podniky. Mnohé podmínky jsou v ČR o dost přísnější než v okolních státech EU a neúměrně stěžují hospodaření českých zemědělců bez ohledu na jejich velikost. Většina českých zemědělců se snaží na základě nejmodernějších poznatků hospodařit šetrně k přírodě, půdě i zvířatům. Dělají svou práci srdcem, mají vztah k zemědělství a k místu, kde hospodaří. Krachující podniky skoupí investiční fondy, kterým jde jen o čísla a zisky.

Národní strategický plán snižuje konkurenceschopnost českých zemědělců vůči zbytku EU. Způsobí jejich úpadek a způsobí výrazné snížení podílu českých potravin na trhu.

Aby se zachránily kvalitní a bezpečné české potraviny a podpořila se alespoň částečná soběstačnost, musí dojít k následujícímu:

  1. Změna redistributivní platby z 23 % na 15 %.
  2. Zrušení maximální výměry 10 ha v SEO.Nerozšiřovat od roku 2024 plochy SEO a MEO.
  3. Nerozšiřovat od roku 2024 plochy SEO a MEO.